Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, nhưng công việc của bạn còn quá bận rộn, chưa kịp nghĩ đến việc phải sắm gì cho Tết. Hãy tham khảo danh sách những món đồ cần thiết và lịch trình để chuẩn bị đón Tết dưới đây! 

Đọc thêm